Werkwijze

Werkwijze

Ieder kind, ieder mens is uniek. Dat zorgt ervoor dat mijn werkwijze bij iedereen anders is. Om een gevoel, beeld en klik met elkaar te krijgen start ik graag met een kennismakingsgesprek. Als het gaat om een jong kind zal dat gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) zijn.

Kennismaken

We oriënteren ons op elkaar in een gesprek, gericht op verkennen en afstemmen. Samen proberen we helder te krijgen waarvoor ik ben ingeschakeld. U kunt vertellen waar uw zorgen of vragen liggen rondom het kind. Ik zal proberen de vraagstelling zo helder mogelijk te krijgen.
Op het moment dat u denkt, ja dit voelt goed hier heb ik vertrouwen in, dan kunnen we samen verder.

Aan de slagcoachee spel
Na het kennismakingsgesprek is er een oriënterende sessie met uw kind. Hierin zal ik samen met het kind zijn/haar hulpvraag en mogelijkheden spelenderwijs verder bekijken. Bijvoorbeeld met behulp van het COACHEE spel. Het kan zijn dat de hulp vraag van uw kind anders is dan die van u. Vanuit mijn visie kijk ik eerst naar het kind en zal dan ook het kind volgen in zijn/haar vraag. Tijdens deze eerste afspraak maken wij samen een plan om te kijken wat er nodig is om weer verder te kunnen.

Op Maat
Een coachingstraject is natuurlijk volledig op maat, passend bij de vraag van uw kind. Het hierboven beschreven proces geeft hopelijk een klein beetje een doorkijkje naar mijn werkwijze.
Kindercoaching is kortdurende hulp, maar het verloop van het proces is vooraf nog niet in te schatten. Een coachingsessie duurt gemiddeld een uur tot anderhalf uur. Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag, het type kind, welke ontdekkingen er worden gedaan en hoe deze verankerd worden in het kind zelf.
De praktijk laat zien dat vaak 3-10 sessies voldoende zijn om het kind weer zelf verder te laten gaan.

Dag_0204_HoofdHartHanden
Vertel het me en ik vergeet het, laat het me zien en ik onthoud het, laat het me doen en ik begrijp het. -Confusius-